Prijava za mladiće

Molimo vas da upišete sve potrebne podatke u prijavi. Prikupljamo najosnovnije podatke koji su nam potrebni za  rezervaciju smještaja, organizaciju ekipa za treniranje, komunikaciju između tvrtke Uniline d.o.o. i Hrvatskog rukometnog saveza te sudionica i sudionika Kampa HRS-a te njihovih roditelja, hvala.

Ulica i broj, grad
Unesite ukratko napomene zdravstvenog stanja djeteta
Ulica i broj, grad

Svi podaci sudionika nakon završetka kampa HRS-a biti će obrisani.

Back to top button