Novosti

REGIONALNI SURADNICI ZA PROMOCIJU KAMPA HRS-a

Poštovani,

 

Hrvatski rukometni savez pokreće mrežu regionalnih suradnika koji će u suradnju sa nama i vama kvalitetnije informirati sve klubove u svezi Kampa HRS-a te na terenu u razgovoru sa trenerima u klubovima napraviti popis perspektivnih igračica i igrača rođenih 1998/99 i 2000/01 godine. Cilj HRS-a je da nam u Kamp dođu najperspektivnije igračice i igrači koji vrlo često zbog ne informiranosti roditelja ne dođu na Kamp HRS-a. Stručni suradnici će isto tako na mjesečnoj bazi trebati okupiti perspektivne igračice i igrače te ih selekcionirati za regionalnu reprezentaciju. Stoga molimo ( regionalne voditelje-regionalne, županijske saveze) da regionalnim suradnicima-trenerima  osigurate 6 sati termina u sportskoj dvorani ( na nivou vaše regije) za igračice i igrače rođene 1998/99  te 6 sati termina za igračice i igrače rođene 2000/01. na mjesečnoj bazi,  tako da mogu odraditi treninge sa perspektivnim igračicama i igračima vaše regije.  Termini u dvorani bi trebali biti vikendom kada su igračice i igrači slobodni i mogu se realizirati u dva termina mjesečno po 3 sata. Regionalni suradnici trebaju sastaviti popis perspektivnih igračica i igrača ( 30 za svaku  selekciju) uz pomoć trenera koji rade u klubovima na vašoj regiji te vas  i nas informirati o daljnjim aktivnostima.

REGIONALNI SURADNICI ZA PROMOCIJU KAMPA HRS-a

MLADIĆI

DJEVOJKE

REGIJA

REGIONALNI VODITELJI

1.

VEDRAN ĆURAK

IGOR BOJIĆ ,
HRVOJE PRIVŠEK

OSIJEK

Goran Peterko

2.

MIŠO VERAJA

IVAN JERKOVIĆ

DALMACIJA-JUG

Stanko Rajković

3.

ŽELJKO ČAGALJ

ŽELJKO ČAGALJ

RIJEKA

Željko Milanović

4.

BORIS LISICA

INGRID SAU

ISTRA

Milenko Trišković

5.

HRVOJE HORVAT

BRANKO ŠEBEK

ZAGREB

Tomislav Mihić

6.

DAMIR LAMZA

DAMIR LAMZA,
BRANKO KRAJAČIĆ

ZG ŽUPANIJA/SJEVER

Tomislav Mihić/ Dieter Benotić

7.

IVICA MARAS

ANTE BURGER

DALMACIJA-SJEVER

Stanko Rajković

 

U suradnji sa g. Slavko Goluža, g. Ivica Udovičić,  g. Hrvoje Horvat, gđa Lidija Bojić-Ćaćić  dogovoreni su regionalni suradnici te da se kamp podijeli u 4 turnusa:

 TERMINI KAMPA

MLADIĆI

1. TURNUS 15.-21.06.2013. Mladići rođeni 1998/99 i 1996/97

2. TURNUS 21.-27.06.2012. Dječaci rođeni 2000/01 i 2002,2003,2004

 

DJEVOJKE:

3. TURNUS 27.06.-03.07.2013. Djevojčice rođene 2000/01, 2002/2004/2005

4. TURNUS 03.-09.07.2013. Djevojke rođene 1998/99

 

Sve ostale informacije možete pročitati  i na www.kamp-hrs.com.hr

Obveze regionalnih suradnika:

  • Napraviti popis klubova te posjetiti sve klubove u svojoj sredini i okolici te ih upoznati sa Kampom HRS-a
  • U suradnji sa trenerima u klubovima organizirati roditeljske sastanke te  ih upoznati sa Kampom HRS
  • Predlagati  instruktiorima HRS-a perspektivne igračice i igrače za Kamp HRS-a
  •  Organizirati sastanak sa trenerima u klubovima te ih upoznati sa Kampom HRS-a 2013. i predložiti trenere koji su stručni i angažirani da rade na Kampu 2013.
  • Kontrolirati broj djece koje  se zainteresirao za Kamp i pomoći roditeljima prilikom web prijave
  • Napraviti popis perspektivnih igračica i igrača sa svoje regije rođenih 1998/99 i 2000/01 (maksimalno 30 igračica i igrača)  koje bi trebalo doći na Kamp HRS-a  i ujedno bi bili članovi- članice regionalne reprezentacije
  • Barem dva  puta mjesečno organizirati treninge perspektivnih igračica-igrača
  • U suradni sa županijskim savezom dobiti minimalno 2 po 1,5 sata termina mjesečno za svaku selekciju
  • Posjetiti osnovne škole i distribuirati plakate HRS-a i letke
  • Jedanput mjesečno poslati izvješće na e-mail lidija@hrs.hr  i opisati sve aktivnosti tijekom mjeseca i javljati broj djece koja su zainteresirana za Kamp

 

Srdačan pozdrav,

Voditeljica kampa Instruktor HRS-a Direktor marketinga HRS-a
mr. sc. Lidija Bojić-Ćaćić Slavko Goluža Silvijo Njirić

 

Vezane vijesti

Back to top button